Kildevældsskolen

Bygget september 2023 


Kildevældsskolen er en 3-sporet folkeskole med plads til 870 elever, hvoraf 110 elever tilhører skolens specialklasserække. Klassetrinnene går fra 0.-10. klasse.Skolen har netop gennemgået en helhedsrenovering samtidig med, at Kildevælds Kulturhus er blevet etableret som en tilbygning på vestsiden af skolen. I forbindelse med helhedsrenoveringen er der kun blevet gjort minimalt ved skolens udearealer.Da der mangler aktivitetsmulighed og da flere af de nuværende funktioner er nedslidte, var de klar til at opgradere den store legeplads øst for skolen samt noget af skolegården kaldet Stifinderens område.Her ønskede skolen et udeareal for børn med synlige kanter. Møder mellem materialer, fladernes jævnhed og afvandingen var vigtig. Det var ligeledes vigtigt, at der i projektet tilbydes gode rammer for socialt samvær og fysisk udfoldelse med fokus på, at børnene skulle have så bred en sansemæssig oplevelse som muligt i deres hverdag.

Se også

I Børnehuset Poppelhaven trængte vuggestuens udearealer til fornyelse.  Der skulle skabes bedre rumlige strukturer med sjove og aktiverende pædagogiske og motoriske udfoldelsesmuligheder.