Poppelhus

Bygget marts 2023

I Børnehuset Poppelhaven trængte vuggestuens udearealer til fornyelse.  Der skulle skabes bedre rumlige strukturer med sjove og aktiverende pædagogiske og motoriske udfoldelsesmuligheder. Institutionen arbejder ud fra reggio emilias pædagogiske principper, hvorfor de ikke ønskede løsninger med standardiseret legepladsinventar. Institutionen ønskede en legeplads, som byder på gode rum og oplevelser. De ønskede  også bedre og tydeligere ruminddeling, gode sansemæssige oplevelsesrum og gode håndværksmæssige løsninger i træ. Vuggestuen ønskede sig – i stedet for klassiske legehuse – en legeUFO ligesom de også havde ønskede sig et område med gode muligheder for at udforske og eksperimentere. Forventningen var et nyt miljø, hvor de små børn kan eksperimentere med krop, materialer og naturelementer. Det blev til en Forundrings- og legevæg.

Se også

Et udeareal for børn med synlige kanter, møder mellem materialer, fladernes jævnhed og afvanding